Saturday, June 9, 2012

Wanita Terbaik

Daripada Anas bin Malik r.a bahawa beliau mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: "Cukuplah bagimu empat wanita terbaik di dunia iaitu Maryam bt Imran, Siti Khadijah bt Khuwailid, Fatimah bt Muhammad dan Asiah, isteri Fir'aun" 
-
(Hadith Riwayat Ahmad, Abdurrazaq, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim

No comments: