Monday, December 5, 2011

9-10 Muharam

‎5/12 = 9 Muharram n 6/12 = 10 Muharram (Hari Asyura)...digalakkan berpuasa sunat..

No comments: