Monday, November 28, 2011

Tazkirah Hari Ini

Puaslah dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepad anda,Nescaya anda akan menjadi manusia yang paling bahagia,semoga rezeki yang sedikit dapat membahagiakan anda,bukan rezeki banyak yang menyengsarakan anda.

No comments: